Evde Sağlık Hizmetleri Teşekkür Belgesiyle Öldüllendirildi
28 Şubat 2020


Evde Sağlık Hizmetleri Komisyon Toplantısı Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hamit ÖZTÜRK başkanlığında 27.02.2020 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirildi.  İlimizdeki evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, sorunları görüşülmüş, evde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için gerekli kararlar alınmıştır.

Ayrıca Evde Sağlık Hizmetleri Eylem Planı kapsamında ziyaret sıklık değeri 2,0' nin üstünde olan Evde Sağlık Hizmetleri birimlerinde görevli tüm personelimiz “TEŞEKKÜR BELGESİ”  ile ödüllendirildi.

  • esh foto (3).JPG
  • esh kapak foto (1).JPG